Lub Nroog Long Beach tau txais thiab lees txais cov phiaj xwm hluas

Lub Ob Hlis 11, 2021 · 

Long Beach City Council tau txais kev nthuav qhia ntawm 62-nplooj ntawv cov phiaj xwm hluas uas yog los ntawm kev txhawb nqa, nthuav tawm, thiab tshawb fawb los ntawm kev koom tes ntawm cov tub ntxhais hluas hauv nroog, suav nrog yli Long Beach cov hluas.