Coachella Uninc. Thawj Tswj Hwm Estamos Aquí: Daim Ntawv Teev Tseg Zej Zog

Lub Kaum Ib Hlis 5, 2018 · 

Ib pab neeg ntawm Coachella Unincorporated cov neeg ua yeeb yaj kiab ua yeeb yaj kiab ua yeeb yaj kiab Estamos Aquí: Lub Chaw Teev Zej Zog hauv Coachella, CA. Kev ua yeeb yaj kiab nrhiav txog cov suab lus hauv zej zog thiab lub neej yav tom ntej ntawm Eastern Coachella Valley cov zej zog nyob ze rau ntawm lub hiav txwv Salton. Kev ua yeeb yaj kiab ua ntej tau txais kev lees paub los ntawm Assemblemember Eduardo Garcia, tus sawv cev rau 56th California Lub Koog Tsev Kawm Ntawv.