COVID-19 Task Force tau tsim

Lub Rau Hli 1, 2021 · 

Raws li ECV lub chaw haujlwm koom tes nrog lwm cov koomhaum hauv nroog tsis tau txais txiaj ntsig thaum lub sijhawm COVID-19 muaj thoob qhov txhia chaw, peb paub tias cov hluas lub suab tsis tau nthuav dav. Peb sib koom tes txiav txim siab los tsim cov tub ntxhais hluas ua haujlwm uas yuav muaj kev nkag ncaj qha rau cov neeg txiav txim siab ntxiv rau tau txais kev qhia ua haujlwm ntau yam.