CX Regional Cross Kev Koom Tes

Lub Yim Hli 17, 2020 · 

Los ntawm kev ncig ncig ncig virtual ntawm cov rooj sib tham sib koom ua ke thoob plaws hauv Central Valley, MYNT tau ua haujlwm nrog lwm txoj hauv kev tswj kev haus luam yeeb ntawm yuav ua li cas peb cov kev siv zog hauv zej zog tuaj yeem hloov pauv tau zoo tshaj plaws.