ECV chaw haujlwm pab npaj ECV Txaus Siab

Lub Kaum Hlis 16, 2020 · 

Raws li ib feem ntawm peb txoj kev cog lus txuas ntxiv los tsim thaj chaw rau LGBT zej zog hauv ECV, peb pab pawg tau txhawb nqa ECV Kev Txaus Siab rau 3 xyoos dhau los. Nyeem kab lus no, luam tawm hauv Kunamundo!