Thawj qhov kev kawm caij ntuj sov rau Long Beach tau pib

Lub Xya Hli 11, 2021 · 

Thawj thawj zaug, Long Beach chaw haujlwm tau tsim txoj haujlwm rau lub caij ntuj sov rau cov hluas hauv nroog kom kawm paub txog teeb meem kev ncaj ncees hauv Long Beach.