Hnub FNL Advocacy Day - Ntsib nrog Pawg Sib Koom Dr. Dr. Joaquin Arambula

Plaub Hlis 24, 2021 · 

Lub Nroog Fresno Friday Night Live (FNL) Cov tswv cuab ntsib nrog Assemblymember Arambula txhawm rau hloov kho nws lub chaw haujlwm ntawm lawv txoj kev tiv thaiv kev haus cawv tsis tau muaj hnub nyoog. Kerman FNL tham txog lawv cov phiaj xwm kev muag khoom lag luam thiab pab pawg YALL tham txog lawv cov phiaj xwm kev sib txuas ntawm kev haus cawv tsis tau muaj hnub nyoog thiab kev mob hlwb.