FNL Coastside Youth Council ua tiav phiaj xwm kev sib raug zoo

Lub Cuaj Hli 1, 2021 ยทโ€ƒ

Cov tub ntxhais hluas nyob rau Friday Friday Live's Coastside Youth Council (FNLCYC) daws qhov teeb meem ntawm kev haus cawv tsis tau los ntawm kev txhawb nqa cov lus piav qhia zoo ib puag ncig tsis txhob haus cawv ua ntej hnub nyoog 21. Raws li ib feem ntawm lawv cov phiaj xwm, lawv tsim cov ntawv tshaj tawm rau cov hluas thiab cov neeg laus. Lawv kuj qhia lawv cov ntaub ntawv los ntawm kev tshaj xov xwm hauv social media thiab tshaj tawm rau pej xeem txog kev hloov pauv hauv zej zog txoj kev tsis nkag siab thiab txhawb kev coj ua zoo uas txhawb cov tub ntxhais hluas txoj kev noj qab haus huv.