Fresno City Council dhau Txoj Cai Lij Choj Kev Ua Lag Luam Zej Zog

Lub Kaum Hlis 15, 2020 · 

Tom qab 8 xyoo koom tes thiab qhia Fresno City Council txog qhov teeb meem ntawm cov khw muag cawv nyob ib puag ncig cov tub ntxhais hluas xws li tsev kawm ntawv thiab chaw ua si, nrog rau cov zej zog tau nyiaj tsawg Dub thiab xim av ntawm Southwest thiab West Fresno, Fresno City Council dhau los Txoj Cai Lij Choj Ua Lag Luam Zej Zog Hauv Zos thaum Lub Kaum Hli 15, 2020.

Txoj Cai Lij Choj no tso tus lej ntawm daim ntawv tso cai cawv hauv Nroog Fresno ntawm 478, ncua kev deb rau cov tub ntxhais hluas qhov chaw los ntawm 500 ko taw mus rau 1000 ko taw, xav kom yuav 2 daim ntawv tso cai cawv tam sim no rau cov chaw tsim khoom tshiab, txo kev tshaj tawm hauv khw rau 5%, thiab hais kom lub nroog txoj cai tswj hwm los tsim cov txheej txheem tshuaj xyuas kom ntseeg tau tias cov khw muag khoom tau ua raws.

Nyeem txog nws hauv kab lus Fresno Bee no!