Kerman City Council pov npav tawm tsam daim ntawv tso cai cawv tshiab

Plaub Hlis 13, 2022 · 

Kerman Middle schoolers tau hais ua ntej Kerman City Council hais txog qhov dhau-saturation ntawm cov khw muag cawv hauv Kerman, tau tawm tswv yim kom tsis kam lees lwm daim ntawv tso cai cawv.