Long Beach zej zog taug kev ncig

Lub Yim Hli 6, 2021 · 

Cov tub ntxhais hluas hauv nroog ua qhov ntsuas kev nyab xeeb ntawm thaj chaw muaj neeg raug nyiag ntau ntawm Long Beach, nrog rau kev tsom mus rau kev nkag tau mus, kev saib xyuas thiab kev nyab xeeb rau cov hluas uas taug kev, caij tsheb kauj vab lossis caij tsheb npav.