Marin County Cov Hluas Sawv Cev Hauv Chaw Luam Luam Ntawv Tsab Ntawv rau Tus Thawj Saib Xyuas

Lub Tsib Hlis 18, 2021 · 

Cov Hluas Commissioners Colette Holcomb thiab Scarlett Goh qhia txog lawv cov kev paub dhau los ntawm kev tsim qauv, npaj thiab siv kev sib tham ntawm Cov Tub Ntxhais Hluas Kev Sib Tham txhua xyoo hauv tsab ntawv no mus rau tus sau ntawv, luam tawm nyob hauv phau ntawv Marin Independent Journal.