Marin Cov Hluas Sawv Cev Hosts Virtual Cov Hluas Lub Hlwb Kev Sib Tham

Lub Tsib Hlis 1, 2021 · 

Lub Tsib Hlis 1st, Marin County Youth Commission tau tuav lub rooj sib tham sib tham rau 50 tus hluas hnub nyoog 14-20 ntawm 22 txawv tsev kawm ntawv thoob Marin thiab 2 lub tsev kawm ntawv los ntawm Cheeb Tsam Bay Thaj Chaw ntau dua. Cov neeg tuaj koom tau kawm txog kev mob hlwb, saib xyuas tus kheej, thiab kev sib tshuam ntawm kev mob hlwb, thiab tau raug cob qhia txog kev tiv thaiv kev tua tus kheej. Cov qhua tshwj xeeb Kelechi Ubozo, ib tus neeg tua tus kheej tuag thiab cov neeg pab txhawb kev mob hlwb, yog tus hais lus tseem ceeb.

Cov Hluas Commissioners Colette Holcomb thiab Scarlett Goh qhia txog lawv cov kev paub dhau los ntawm kev tsim qauv, npaj thiab siv kev sib tham ntawm Cov Tub Ntxhais Hluas Kev Sib Tham txhua xyoo hauv tsab ntawv no mus rau tus sau ntawv, luam tawm nyob hauv phau ntawv Marin Independent Journal.