Kev Ntsuas W Kis Tau, Txhim Kho $ 80 Lab Ib Xyoo rau Kev Thauj Mus Los

Lub Kaum Ib Hlis 29, 2018 · 

Tom qab lub lim piam ntawm kev suav pov npav rau ib qho kev xaiv tsa uas tsis tuaj yeem xaiv tsa, nws zoo nkaus li tias tus nqi se tsheb hauv San Mateo, Measure W, dhau los ntawm ib rab riam-npib nyias. Qhov kev ntsuas yuav tsim tawm $ 80 lab ib xyoos twg hauv cov nyiaj se muag khoom muag rau xyoo tom ntej 30 txhawm rau txhim kho pej xeem kev tsheb, tsim kev caij tsheb kauj vab thiab kev taug kev, txo kev tsheb, kho kev thiab nrhiav lwm cov kev xav tau ceev ceev.