Merced Youth Hold COVID-19 Clinic

Lub Xya Hli 3, 2021 · 

Thaum Lub Xya Hli, Merced cov hluas tau tuav lub tsev kho mob COVID-19, muab 40 tus neeg nyob rau sab qab teb Merced tau txhaj tshuaj. Lawv kuj ua tiav hauv kev nyab xeeb nyiaj txiag los tsim cov ntsiab lus hauv social media los pab cov tub ntxhais hluas kom tau txais cov tshuaj tiv thaiv COVID-19.