Merced cov hluas dhau kev daws teeb meem los txhawb BIPOC LGBTQ+ zej zog

Lub Kaum Hlis 8, 2021 · 

Thaum Lub Caij Nplooj Ntoos Zeeg xyoo 2021, Merced cov tub ntxhais hluas tau tawm tswv yim zoo rau lub nroog kom faib nyiaj los txhawb lub chaw muaj kev txaus siab, kom ntseeg tau tias cov hluas lub suab thiab cov tswv yim tau suav nrog hauv kev txhim kho ntawm lub chaw haujlwm.

Thaum ib nrab Lub Kaum Hli, lawv tau koom tes nrog cov tub ntxhais hluas ua haujlwm hauv zej zog thiab coj lub zog txav mus los kom ntseeg tau tias ARPA kev pab nyiaj txiag pab rau cov hluas. Ib qho ntxiv, lawv muaj peev xwm hla tau kev daws teeb meem uas ua kom muaj kev nyab xeeb thiab nyab xeeb ntawm Merced's BIPOC-LGBTQ+ zej zog.