Merced Cov Hluas Ua Tau Zoo Tshaj Plaws hauv McNamara Skate Park

Lub Rau Hli 3, 2021 · 

McNamara Park rub cov hluas los ntawm thoob plaws Lub Nroog Merced rau nws lub tiaj ua si skate. Tab sis, tsis muaj teeb pom kev zoo, lub tiaj ua si tau siv tsis tau thiab tsis nyab xeeb rau cov tub ntxhais hluas uas tab tom nrhiav skate thaum yav tsaus ntuj. Thaum Lub Rau Hli, Merced cov tub ntxhais hluas tau tham nrog cov neeg ua haujlwm raug xaiv thiab txhawb nqa kom tau txais txiaj ntsig los ntawm cov peev nyiaj los them rau teeb pom kev zoo.