Cov tub ntxhais hluas ECV koom nrog Grassroots Womxn Pawg Neeg nce ntxiv

Lub Ib Hlis 15, 2020 · 

Lub Grassroots Womxn Rising Kev Sib Tham tau tuav ntau pua leej uas muaj peev xim ntawm cov xim - nrog rau cov hluas yli! - koom nrog California Phiaj Xwm Kev Noj Qab Haus Huv Kev Ncaj Ncees txoj kev noj qab haus huv, "Tsim Kom Muaj Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Zej Zog" (BHC).