PPE & cov ntaub ntawv xov xwm xa mus rau ntau dua 1,000 tus neeg

Lub Kaum Ob Hlis 1, 2020 · 

PPE thiab cov ntawv qhia paub tau muab xa mus rau ntau dua 1,000 tus neeg hauv peb lub zej zog. Qhov no kuj tau ntxiv los ntawm kev faib ntau cov nyiaj pab rau cov hluas hauv nroog.