Lub Rooj Sib Tham Friday Friday Nyob Hauv Lub Xeev

Plaub Hlis 21, 2021 · 

Kerman Friday Night Live (FNL) koom nrog hauv kev coj lub Plaub Hlis Lub Xeev FNL lub rooj sib tham uas lawv nthuav qhia txog lawv Kerman zov! Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb Kev Lag Luam Kev Lag Luam phiaj xwm thiab tshooj lus tseem ceeb.

Nyem qhov no kom paub ntxiv!