Cov tub ntxhais kawm siv kev tshuaj xyuas kev noj qab haus huv thaum lub sij hawm COVID-19

Lub Ob Hlis 19, 2021 ยทโ€ƒ

Cov tub ntxhais kawm tsim kev tshuaj xyuas kev noj qab haus huv ntawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Marin Oaks nrog lub hom phiaj ntawm kev txheeb xyuas kev nyuaj siab thiab nyiaj txiag los ntawm COVID-19.