Sunnyside thiab Roosevelt Friday Hmo Ntuj Nyob, thiab Betting ntawm peb lub neej yav tom ntej host Fresno Teen Summit

Peb Hlis 25, 2023 · 

Sunnyside Friday Night Live, Roosevelt Friday Night Live, thiab Betting on our Future (BOOF) tuav lub Fresno Teen Summit nrog 71 cov tub ntxhais hluas koom. Qhov kev tshwm sim tau nthuav tawm cov thawj coj hauv zej zog ua tus hais lus tseem ceeb, BOOF lub tsev hauv nroog, kev cob qhia txog kev paub txog nyiaj txiag, kev npaj hauv tsev kawm qib siab, tsim kom muaj kev sib koom ua ke rau LGBTQ + cov tub ntxhais hluas hauv tsev kawm ntawv, kos duab neurographic, kev sib tham txog cawv hauv kab lis kev cai, thiab kev npaj ua haujlwm. Kuj tseem muaj kev ncaj ncees nrog 22 lub koom haum hauv zej zog thiab cov tsev kawm qib siab, thiab 49 cov neeg koom tes hauv zej zog tuaj koom.