KNOw thiab Coachella Uninc. koom nrog kev tshaj tawm Tom Qab Peb Lub Ntsej Muag

Lub Ob Hlis 28, 2021 · ,

Qab Peb Lub Ntsej Muag, xeev cov tub ntxhais hluas tshaj tawm xov xwm koom tes nrog YR Media, Boyle Heights Beat, Coachella Unincorporated, thiab The kNOw Youth Media, hais txog cov teeb meem cuam tshuam rau cov hluas hauv California.