KNOw thiab We'Ced koom nrog tshaj tawm Tsis Yog Li Golden

Lub Ob Hlis 28, 2020 ยทโ€ƒ,

Tsis Yog Golden, kev tshaj xov xwm thoob plaws lub xeev cov tub ntxhais hluas hauv kev sib koom tes tshaj tawm nrog YR Media, Boyle Heights Beat, We'Ced Youth Media, thiab The kNOw Youth Media, hais txog cov teeb meem cuam tshuam rau cov hluas hauv California.