Lub luag hauj lwm Neighborhood Market Act dhau tom qab 8-xyoo kev sib tw

Lub Kaum Ib Hlis 4, 2020 · 

Tom qab 8-xyoo kev sib tw, yli FNL cov hluas thov yeej nrog kev dhau ntawm Lub Luag Hauj Lwm Neighborhood Market Act, uas txwv cov dej cawv ntau cov ntawv tso cai tuaj yeem tau txais los ntawm cov khw hauv khw muag khoom. Hauv qee feem ntawm Fresno - uas tau muaj kev txaus siab dhau los ua lub nroog "qaug cawv hauv Asmeskas" - muaj 1 lub khw muag cawv rau txhua 500 tus neeg nyob hauv, uas yog tsib zaug ntau dua li tau pom zoo los ntawm lub xeev cov Cawv Dej Caw.