Ob tug tub ntxhais hluas yli raug xaiv los zaum rau Hnub Friday Hmo Live's California Youth Council

Lub Rau Hli 1, 2017 · 

Friday Night Live (FNL) California Youth Council xaiv ob lub Nroog Fresno FNL cov thawj coj hluas los sawv cev rau Nroog Fresno ntawm lub xeev.

Nailea Lazarit, los ntawm Kerman High School FNL thiab Youth Advocacy Leadership League, tau ua tus sawv cev ntawm Pawg Sab Laj los ntawm 2017 -2018. Valeria, tus thawj coj los ntawm Kerman High School FNL thiab Youth Advocacy Leadership League, tau ua tus sawv cev ntawm Pawg Sab Laj Xyoo 2017 -2021.