Virtual Dub Keeb Kwm Lub Hlis

Lub Ob Hlis 17, 2021 · 

Hauv kev koom tes nrog cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg laus nyob hauv zej zog African-Asmeskas, MYNT tau teeb tsa lub Koom Txoos Dub Keeb Kwm Ib Hlis los txhawb nqa Lub suab dub ntawm kev hloov pauv hauv kev haus luam yeeb, kev nyeem ntawv, thiab kev coj noj coj ua. Tsev neeg thiab cov tswv cuab hauv zej zog koom nrog peb lub rooj sib tham virtual rau lub sijhawm ntawm zej zog thiab kev kawm.