VoiceWaves thawj zaug Kuv Tus Kwv Tij Keeper cov ntawv luv luv

Lub Rau Hli 11, 2019 · 

VoiceWaves Cov Hluas Tshaj Xov Xwm tau tshaj tawm ib qho kev tshwm sim rau pej xeem uas lawv tau qhia qhov kev tshawb pom ntawm lawv Kuv Cov Kwv Tij Keeper cov ntawv tshawb fawb thiab cov ntawv sau luv luv tsom rau cov tub ntxhais hluas kev paub nrog rau kev ncaj ncees rau menyuam yaus.