Peb'Ced thiab YRF Dhau Lub Nroog Kev Txiav Txim kom Ruaj Ntseg Nyiaj rau BIPOC LGBTQ Center

Lub Xya Hli 19, 2021 · 

Thaum Lub Xya Hli 19, 2021, yli's Merced pab pawg tau ua haujlwm hauv kev koom tes nrog cov tswvcuab hauv zej zog, cov koomhaum hauv nroog thiab hauv nroog pawg phoojywg los nthuav qhia kev daws teebmeem los txhawb thiab tiv thaiv Dub, Tsis Txaus Siab, Cov Neeg Muaj Xim (BIPOC) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer , Intersex, thiab Asexual (LGBTQIA+) cov tswv cuab ntawm zej zog Merced. Merced City Council tau pov npav 6-0 txhawm rau tshawb nrhiav qhov kev daws teeb meem uas suav nrog rov tsim Merced LGBTQIA+ chaw uas yuav muab kev pabcuam txhawb nqa kev noj qab haus huv thiab kev nyob zoo ntawm txhua tus neeg.

Pawg sab laj yuav rov qab los thaum Lub Kaum Hli nrog rau daim ntawv tshaj tawm thiab hnov ​​cov lus pom zoo rau LGBTQIA+ chaw.