Wellness Clubs tsim los ntawm SF High Schools

Lub Tsib Hlis 1, 2022 · 

Raws li ntawm lub koom haum YPARCov kev tshawb fawb, cov tub ntxhais hluas txoj kev noj qab haus huv puas siab puas ntsws tau cuam tshuam tsis zoo los ntawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw thiab kaw. Hauv kev teb rau cov ntaub ntawv no, peb cov thawj coj hluas tau pib cov txheej txheem ntawm kev siv cov koom haum kev puas siab puas ntsws ntawm lawv cov tsev kawm ntawv uas muaj peev txheej thiab kev txhawb nqa hauv zej zog rau lawv cov phooj ywg.