Yammilette G. Rodriguez Tau txais qhov 2019 James Irvine Foundation Leadership Award

Lub Ob Hlis 11, 2019 ·

Lub Ob Hlis 11th nws tau tshaj tawm tias Central Valley Senior Tus Thawj Coj ntawm Cov kev pab cuam Yammilette Rodriguez tau txais txiaj ntsig James Irvine Foundation Leadership Award. Cov kev qhuas no, "lees paub thiab txhawb cov neeg uas tab tom npaj cov tswv yim tshiab thiab cov txiaj ntsig zoo rau cov teeb meem tseem ceeb hauv lub xeev" thiab muab $ 250,000 peev hauv kev ua haujlwm. Yami tau nrog YLI rau ze li 10 xyoo tam sim no, saib xyuas cov chaw ua hauj lwm hauv Fresno thiab Merced, thiab lub cajmeem ntawm Orange Cove, Madera, Kerman, Reedley, Selma, thiab ntau dua. Nrog rau 13 cov tub ntxhais hluas cov kev pab cuam kom dhau cov tub ntxhais hluas 250 hauv ib lub lim piam, Central Valley cov hauj lwm yog nyob rau hauv Yami txoj kev coj ua thawj coj thiab kev siv dag zog los txhim kho lub neej ntawm cov tub ntxhais hluas. Peb thov kom Yami xav txog qhov kev qhuas no txhais tau li cas rau nws.

Qhov kev qhuas no yuav tsis muaj peev xwm ua tau yam tsis muaj zog ua haujlwm thiab kev txi uas kuv cov niam txiv tuaj txawv teb chaws tau ua rau kuv. Kuv zaj dab neeg zoo li ntawm cov tub hluas ntxhais hluas hauv peb cov kev pab: peb cov tsev neeg thiab cov zej zog tau tsim thiab txhawb nqa peb. Qhov kev ua tiav no yog rau kuv niam kuv txiv.

Nws kuj yog kuv cov ntxhais. Kuv muaj hmoo uas nyob rau hauv kuv txhua hnub ua haujlwm kuv tau pom cov tub ntxhais hluas lub zog thiab mob siab rau, kev txawj thiab kev ua hauj lwm. Vim li no kuv tau vam tias tag nrho cov txuj ci thiab kev pom tau hais tias kuv cov ntxhais tau nrhiav kev cib fim hauv Fresno thiab tsim Fresno qhov twg tag nrho cov suab lus tau hnov ​​thiab txhua leej txhua tus muaj feem xyuam rau kev vam meej.

Txoj kev qhuas no zoo heev vim tias nws yuav cia kuv mus txuas ntxiv rau txoj haujlwm uas kuv ntseeg siab heev: cob qhia cov tub ntxhais hluas hauv Central Valley los ua cov thawj coj uas hloov peb lub zej zog kom zoo zog. Kuv tau muaj hmoo heev los ntawm cov poj niam hauv kuv lub neej uas tau hloov kuv kom kuv yog leej twg hnub no thiab kuv xav mus ntxiv kom dhau.

Nws yog lub sij hawm uas Fresno, Central Valley thiab tag nrho California muaj lub suab ntawm cov hluas hauv txhua qhov kev sib tham los txiav txim siab rau cov teeb meem peb muaj. Ua tsaug rau James Irvine Foundation rau kev lag luam nyob rau hauv lub suab ntawm cov menyuam yaus kom txhua tus neeg tau hnov ​​los tsim peb txoj kev sib koomtes yav tom ntej.