yli tuav lub rooj sib tham teb rau kev kaw ntawm Bay City Paj

Lub Cuaj Hli 20, 2019 ยทโ€ƒ

Bay City Paj, chaw zov menyuam hauv Half Moon Bay uas muab haujlwm rau ntau tus neeg ua haujlwm Latino, kaw nws lub qhov rooj thaum Lub Kaum Ib Hlis 10. Hauv kev teb, yli, Half Moon Bay City thiab ALAS tau tuav lub rooj sib tham thaum muaj xwm txheej ceev ntawm ntug dej hiav txwv kom pom tias peb li cov muab kev pabcuam tuaj yeem pab zej zog thaum lub sijhawm xav tau no li cas.