yli Program Coordinator xam phaj los ntawm KHMB Xov Tooj Cua

Lub Xya Hli 17, 2019 · 

KHMB Xov tooj cua xam phaj Tus Kws Saib Xyuas Haujlwm, Rubi Salazar, hais txog nws txoj haujlwm hauv Half Moon Bay, npog cov ncauj lus los ntawm cannabis mus rau vaj tsev pheej yig rau kev thauj mus los kev ncaj ncees.