yli Tus Kws Saib Xyuas Haujlwm hais lus txog Kev Nyab Xeeb

Lub Xya Hli 12, 2019 · 

Thaum Lub Teeb rau Kev Ywj Pheej ceev faj - ib qho xwm txheej thoob tebchaws los tawm tsam qhov tsis ncaj ncees rau cov neeg tawg rog, cov neeg nrhiav lub tsev vwm thiab lwm tus neeg tsiv teb tsaws chaw - Tus Kws Saib Xyuas Haujlwm Rubi Salazar qhia lawv cov kev paub ua tus hais lus.

Nyeem zaj dab neeg ntawm no!