yli San Mateo pab tsim lub xyoo tsav ntawm Kev Txhawb Cov Hluas, Kev Ua Lag Luam, thiab Kev Ua Haujlwm!

Lub Xya Hli 1, 2023 · 

Ib lub caij ntuj sov kev txhim kho cov tub ntxhais hluas ua haujlwm hauv lub hauv paus hauv kev ntseeg tias kev kawm yog rau kev ywj pheej, YEES! tau pib koom tes nrog San Mateo County Office of Education, Peninsula Conflict Resolution Center, Jefferson Union High School District, thiab South San Francisco Unified School District.