yli San Mateo pib nws thawj qhov haujlwm xov xwm hluas

Lub Yim Hli 31, 2021 · 

Tsib lub tsev kawm theem siab mus rau cov hluas hloov pauv hnub nyoog hla Silicon Valley tau raug xaiv los koom nrog thawj pab pawg hauv San Mateo County yli txoj haujlwm xov xwm hluas los tshawb txog teeb meem hauv zej zog, tsom mus rau kev ncaj ncees thiab ncaj ncees.