Cov tub ntxhais hluas ua tus thawj coj tshiab kev noj qab haus huv app txoj haujlwm ua haujlwm

Lub Cuaj Hli 13, 2021 · 

Nyob rau lub Tsib Hlis 2021, Cov Kev Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Rov Qab Los tau koom tes nrog 16 yli cov tub ntxhais hluas los sim ib lub app kho mob hlwb tshiab los pab txuas qhov sib txawv rau cov kev pabcuam rau cov hluas hnub nyoog 14-25 xyoo.

Ua raws li cov tub ntxhais hluas tsom mus rau cov pab pawg, qhov twg cov neeg koom tau qhia lawv cov kev paub dhau los nrog lub app tshiab kev mob hlwb, wysa, Help@Hand tsiv mus rau pem hauv ntej nrog kev tsav Wysa hla San Mateo County. Raws li ib feem ntawm cov txheej txheem txiav txim siab, cov tub ntxhais hluas tau tshuaj xyuas pab pawg neeg tawm tswv yim thiab cov lus pom zoo ua ntej.