Cov hluas tuav lub nroog

Lub Rau Hli 9, 2021 · 

YAPC koom nrog cov tub ntxhais hluas hauv nroog kom qhia tawm txog lawv qhov tshiab tshaj tawm 'zine nrog rau kev tshawb pom los ntawm lawv txoj haujlwm tshawb fawb hauv zej zog.