Cov thawj coj hluas Hazel Ventura tau tshaj tawm hauv ntau lub suab lus

Plaub Hlis 30, 2021 · 

Hazel Ventura tau luam tawm hauv The kNOw's "New World" luam ntawv luam tawm (nyem qhov no rau cov lus Askiv; nyem qhov no rau lus Spanish). Nws kab lus piav qhia nws cov kev paub nrog kev faib digital. Tom qab xyoo ntawd, tsab xov xwm tau raug xaiv los ua ib feem ntawm yli's YALL kev tshaj tawm “¡oye! ncua nov! Peb Cov Hluas Kev Paub Vol. 1. ”