Cov Thawj Tub Ntxhais Hluas Loughlin Browne Lub Plawv Lub Plaub Hli siab ntawm lub plawv-ntawm-Marin

Lub Ib Hlis 10, 2019 · 

Ob lub limtiam dhau los, YLI tus kheej heev Loughlin Browne tau lees paub los ntawm Lub Xyoo Thoob Plaws ntawm Kev Sib Tw Lub Siab ntawm Marin rau nws qhov kev pabcuam zoo nyob rau hauv zej zog ntawm Marin. Nyob rau hauv qhov kev xam phaj no, nws tham txog nws txoj haujlwm Marin Lub Zej Zog Pawg Cov Hluaslub Racial Equity sub committee, uas thaum kawg tau tsaws nws nyob rau theem mus txais Volunteer of the Year award.