Cov tub ntxhais hluas cov thawj coj koom tes nrog kev cob qhia ntawm 2nd Annual Transform Fresno Summit

Plaub Hlis 2, 2022 · 

Transform Fresno Youth Leadership Development Program Cov thawj coj hluas koom nrog kev cob qhia ntawm 2nd Annual Transform Fresno Summit.

Lub hom phiaj ntawm Txoj Haujlwm yog los txhawb nqa cov tswv yim muaj tswv yim thiab coj mus rau Lub Nroog Fresno hauv kev pab nyiaj hauv zej zog cov phiaj xwm huab cua hauv zej zog uas txo cov pa hluav taws xob hauv tsev thaum muab cov txiaj ntsig kev lag luam hauv zos, ib puag ncig thiab kev noj qab haus huv rau cov zej zog tsis zoo nyob hauv plawv nroog, Chinatown, thiab sab hnub poob. Fresno.