Cov Thawj Coj Hluav Taws Xob Kev Hluav Taws Acquires YouthWire

Lub Kaum Hlis 1, 2018 · , ,

YLI zoo siab tos txais YoungWire, ib qho kev tshaj tawm thoob hauv lub xeev cov txheej xwm tshaj tawm rau tub ntxhais hluas, hauv lub koom haum rau lub Kaum Hlis 1, 2018.

Qhov kev tawm tsam no txhawb zog qhov kev kawm ntawm YLI thiab nthuav peb cov hneev taw mus rau yav qab teb California thaum lub sij hawm sib zog rau peb qhov kev cog lus ntawm Central Valley. YouthWire nqa tsib hom kev pab rau YLI: VoiceWaves, Coachella Unincorporated, Lub kNOw, We'Ced thiab Calafia.