Cov tub ntxhais hluas ntsib nrog Assemblymember Arambula txog kev mob hlwb thaum lub sijhawm COVID-19

Peb Hlis 15, 2021 · 

yli cov tub ntxhais hluas, suav nrog MYNT Cov Koom Tes Koom Tes, koom nrog hauv kev sib tham virtual los hais txog kev xav thiab kev noj qab haus huv ntawm cov tub ntxhais hluas nyob rau lub sijhawm COVID-19 muaj thoob qhov txhia chaw. Nov yog qhov txuas ntxiv ntawm kev sib tham los pib txheej txheem ntawm kev tsim cov phiaj xwm los daws cov teeb meem uas ntau tus tub ntxhais hluas hauv Central Valley tau ntsib.