Cov hluas ntsib nrog Assemblymember Arambula ntawm COVID-19

Lub Ob Hlis 26, 2021 · 

yli cov tub ntxhais hluas thiab cov neeg ua haujlwm ntsib nrog Tus Tswv Cuab Joaquin Arambula kom tsa lawv lub suab thiab kev paub txog kev noj qab haus huv lub hlwb thaum lub sij hawm npog COVID-19. Yabby, cov tub ntxhais hluas-thawj coj nrog MYNT thiab CYAN cov thawj coj hauv pawg hluas, qhia nws qhov kev paub dhau los ua tub ntxhais kawm puv sijhawm thiab tawm tswv yim txog cov teeb meem uas ntsib rau cov hluas. Lub sijhawm no tau qhia txog yuav ua li cas cov neeg laus koom nrog, cov neeg koom nrog, thiab cov tub ntxhais hluas tuaj yeem koom ua ke nrog lub hom phiaj sib koom hauv kev noj qab haus huv rau txhua tus neeg.