Cov Hluas Kev Nyuaj Siab Hauv Lub Nroog Nrog Tus Tswv Cuab Dr. Dr. Joaquin Arambula

Lub Yim Hli 25, 2021 · 

Cov neeg koom ua ke Arambula tuav lub Tsev Hauv Paus tsom mus rau kev noj qab haus huv hauv lub hlwb thiab tus xov tooj nws tau siv rau cov tub ntxhais hluas thaum lawv xyaum kawm deb vim yog COVID-19 muaj thoob qhov txhia chaw. Fresno County yli cov hluas Ernie Martinez (los ntawm Fresno BMoC) thiab Maria Vargas (RMCHS FNL) koom nrog lub rooj sib tham nrog rau lub xeev sab saum toj thiab cov neeg lis haujlwm hauv cheeb tsam kom muaj kev sib tham no.