Cov tub ntxhais hluas txoj kev npaj thiab tuav lub xyoo Fresno County Winter Jam

Lub Kaum Ob Hlis 3, 2023 · 

Qhov kev tshwm sim txhawb nqa cov tub ntxhais hluas kom sib txuas thoob plaws lub nroog thiab sib tham txog kev txhim kho hauv lawv cov zej zog nrog rau txoj hauv kev los txhawb lawv cov phooj ywg. Cov ntsiab lus xyoo no suav nrog cov qauv kev coj noj coj ua zoo, kev siv tshuaj yeeb tsis muaj hnub nyoog, thiab kev tsim pab pawg. Sunnyside High School cov tub ntxhais hluas koom nrog qhov kev tshwm sim nrog Fresno yli cov neeg ua haujlwm.