Cov Hluas hais lus ntawm San Joaquin River Conservancy AB 559 Xov Xwm Sib Tham

Lub Rau Hli 22, 2021 · 

Fresno Boys & Men of Colour (BMOC) tus thawj coj hluas Kieshaun White thiab Fresno BMOC Tus Thawj Saib Xyuas Kev Pabcuam hais lus ntawm lub rooj sib tham xov xwm hauv kev txhawb nqa AB 559, uas yuav nthuav dav cov rooj zaum ntawm San Joaquin River Conservancy thiab xyuas kom muaj kev sawv cev ntawm pab pawg neeg koom haum. thiab tus neeg sawv cev hauv zej zog.