Cov tub ntxhais hluas hauv Oakland ua tau zoo los tawm tsam los ntawm tub ceev xwm thiab nqis peev hauv zej zog

Lub Tsib Hlis 3, 2021 ยทโ€ƒ

Oakland Tub Ceev Xwm Tub Ceev Xwm Cov Thawj Coj Hluas Hluas xav kom Oakland City Council cov tswvcuab txhawb nqa Reimagining Public Safety Task Force cov lus pom zoo uas tau txiav txim siab ua ntej los ntawm Pawg Sab Laj Hauv Nroog, suav nrog cov phiaj xwm hloov kho pob nyiaj txhawm rau txhawm rau xa $ 17 lab daus las los ntawm Oakland Tub Ceev Xwm Lub Tsev Haujlwm mus rau Lub Chaw Haujlwm Tiv Thaiv Kev Ua Phem thiab Oakland (MACRO), uas yog Oakland qhov xwm txheej xwm txheej ceev ceeb toom tshiab.