Cov Hluas Yeej 'Cov Neeg Zov Ntawm Kev Pauv Hloov' Puav pheej

Lub Kaum Ob Hlis 14, 2018 · 

BHC Merced muab ob qho khoom plig ntawm "Cov Neeg Ua Haujlwm Hloov ntawm Hloov Pauv" rau YLI cov tub ntxhais hluas.

Ua ntej, We'Ced Cov Hluas Media tau raug lees paub rau lawv txoj hauv kev coj ua Trans Day of Remembrance + Trans & Intersex Cov Cai March Merced uas yog thawj zaug hauv Lub Nroog Merced.

Ntxhais thiab Womyn ntawm Xim tau kuj tau txais nqi zog vim lawv txoj haujlwm #MErcedToo phiaj los nqis tes.