Cov Hluas Yeej 'Cultivators ntawm Hloov' Puavpheej

Hlis 14, 2018 ·

BHC Merced tau txais ob lub 'Cultivators of Change' khoom plig rau YLI cov tub ntxhais hluas.

Ua ntej, We'Ced Cov Media Media tau raug lees paub rau lawv txoj hauv kev ua Trans Day of Remembrance + Trans & Intersex Rights March March uas yog thawj zaug hauv Merced County.

Ntxhais thiab Womyn ntawm Xim tau kuj tau txais nqi zog vim lawv txoj haujlwm #MErcedToo phiaj los nqis tes.