Zero Fare Clean Air hla dhau!

Lub Ob Hlis 18, 2021 · 

Fresno City Council tau pom zoo pom zoo Zero Fare Clean Air Act (ZFCA) ntawm 5-2 pov npav hnub Thursday, Lub Ob Hlis 18, 2021. lossis tsev kawm ntawv, hais tias Councilmember Maxwell. "Los ntawm kev tshem tawm cov tsheb npav rau txhua tus neeg nyob hauv, ZFCA yuav txo tus nqi rau cov tsev neeg nyob nrog me me kom tsis muaj nyiaj tau los, muab kev thauj mus los uas ntseeg tau rau cov neeg nyob hauv rov qab mus ua haujlwm tom qab muaj teeb meem nyiaj txiag kis, muab kev nkag tau mus rau qhov chaw tiv thaiv COVID-19, thiab tau txais Fresnans mus rau tsev kawm ntawv thiab teem caij kho mob. "

Nyeem kab lus ntawm no!