Xoom Fare Huv Huab Cua

Lub Ob Hlis 18, 2021 · 

Fresno City Council tau pom zoo rau Txoj Cai Fare Clean Act (ZFCA) 5-2 pov npav rau hnub Thursday, Lub Ob Hlis 18th, 2021. “Hauv Fresno, feem ntau cov caij tsheb Fresno FAX yog poj niam hluas uas muaj xim nrog cov menyuam mus ua haujlwm lossis tsev kawm ntawv, hais tias Councilmember Maxwell. "Los ntawm kev tshem tawm cov nqi tsheb npav rau txhua tus neeg nyob, ZFCA yuav txo cov nqi rau cov tsev neeg uas nyob nrog tsis tau nyiaj ntau, muab kev thauj mus los rau cov neeg nyob sab hauv rov qab mus ua haujlwm tom qab kev tawm tsam nyiaj txiag thoob ntiaj teb, muab kev nkag mus rau qhov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kev nyab xeeb mus kawm ntawv thiab kuaj mob. ”

Nyeem kab lus ntawm no!